GET IN TOUCH

Registered office

KARLSMAN s.r.o.
Lublaňská 267/12
120 00 Prague 2
ID: 06309470

The company is registered by the municipal court in Prague Czech Republic

Atelier & Workshop
U Klikovky 2002/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Press enquiries

For press or other general enquiries, please get in touch at hello@kaarls.com
 

Design proposals

If you have an idea for a design that you find suitable for us, please send a message to hello@kaarls.com


V roce 2021 získala firma KARLSMAN s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy KARLSMAN s.r.o. na projektu Návrh, vývoj a prototypování nových produktů pro značku Kaarls v Praze za účelem uvedení nových produktů na trh. Očekávaným výstupem je design produktů, finální výběr materiálů, zhotovení prototypů a produktových fotografií vč. nastavení procesů sériové výroby. Projekt Návrh, vývoj a prototypování nových produktů pro značku Kaarls je spolufinancován Evropskou unií.

In 2021, KARLSMAN s.r.o. received support from the European Structural and Investment Funds, implemented through the Operational Programme Prague - Growth Pole of the Czech Republic and drawn through the 2nd call for Specialized Vouchers (reg. no. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). The support was aimed at the participation of the company KARLSMAN s.r.o. in the project Design, development and prototyping of new products for the Kaarls brand in Prague in order to launch new products on the market. The expected output is product design, final selection of materials, prototyping and product photography, including the setup of mass production processes. The project Design, development and prototyping of new products for the Kaarls brand is co-financed by the European Union.